QUÀ TẶNG LƯU NIỆM

Các sản phẩn lưu niệm tại Điểm du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng Mười Ngọt:

  • Mật Ong Nguyên Chất

  • Rượu Trái Giác